Διάλεξη Ιστορίας της Τέχνης // 10-11.

Από: Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Published: 8/10/2019

Image source: MegArtGallery

Τα σεμινάρια Ιστορίας της Τέχνης στην Megart Gallery θα αποτελέσουν ένα εισαγωγικό ταξίδι στον κόσμο της τέχνης. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η περιπετειώδης διαδρομή στην καλλιτεχνική δημιουργία α πό την προϊστορία έως σήμερα. Το σεμινάριο θα θέσει τα καλλιτεχνικά δημιουργήματα στο ιστορικό τους πλαίσιο, ώστε να γίνει αντιληπτή η συνοχή τους, να διαπιστωθεί η άμεση σχέση της τέχνης με την πολιτισμική εξέλιξη κάθε περιόδου και να συνδεθεί η τέχνη με τη ζωή. Η τέχνη, ως δημιούργημα του ανθρώπου, είτε υπηρετεί τη θρησκεία, τις πεποιθήσεις, τα ιδανικά είτε εξυπηρετεί πάθη, φιλοδοξίες, ελπίδες, την ανάγκη για επικοινωνία, αποτελεί μοναδική αισθητική εμπειρία συνδυάζοντας το μύθο με την ιστορία και την επιστήμη. Μελετώντας το πολυδιάστατο φαινόμενο της τέχνης ιστορικά, μέσα από την παρατήρηση και την ανά λύση των πιο γνωστών αριστουργημάτων - γιατί αυτά είναι συνήθως από πολλές απόψεις τα πιο σημαντικά - θα γίνουν κατανοητοί ορισμένοι μηχανισμοί της Ιστορίας της Τέχνης και θα εκτιμηθεί αυτή ως επιστήμη. Η παρακολούθηση αυτού του σεμιναρίου προσφέρει πληροφορίες και γνώσεις για έργα, για καλλιτέχνες, για τεχνοτροπίες, για ερμηνεία και έρευνα, αλλά πάνω από όλα προσφέρει μια απόλαυση, την απόλαυση της μαγείας της τέχνης.