ΚΑΛΕΣΜΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ /OPEN CALL ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ / ARTIST OF THE WORLD ( ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΘΕΜΑ ) ΚΑΤ¨ ΟΥΣΙΑΝ

Από: Αγγέλοβ Νικολάι Published:8/6/2020


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η τέχνη από την αρχαιότητα,την Αναγέννηση και ως την πρόσφατη καλλιτεχνική ιστορία,είναι ένα ταξίδι γνώσεων. Η τέχνη υπήρχε ανά τους αιώνες,δυτική τέχνη,ασιατική τέχνη,αιγυπτιακή τέχνη κλπ....
Οι καλλιτέχνες του κόσμου θέλουν να νιώθουν αποδεχτοί στο ευρύ κοινό μέσο της δημιουργίας έργων.
Οι καλλιτέχνες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι άνθρωποι, ονειροπόλοι-ταξιδευτές,δημιουργούν ψάχνοντας και ανακαλύπτοντας νέες μορφές τέχνης μέσο νέων υλικών σε ένα ατελείωτο πήγαινε-έλα καλλιτεχνικής εξέλιξης.
Η τέχνη παγκοσμίως είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των καλλιτεχνών και ένα μέσον να αγγίξει και να προβληματίσει (πολλές φορές) ,την ανθρώπινη ψυχή, με την μεταφορά εικόνων της ζωής, στον καμβά ή στο χαρτί ή σε άλλο υλικό.
Καλλιτέχνες του κόσμου είστε όλοι εσείς οι δημιουργοί που με τα έργα σας μεταφέρετε τον πολιτισμό και την τέχνη παγκοσμίως.

Η MegArt Gallery σας προσκαλεί στην έκθεση μας με τίτλο ARTIST OF THE WORLD να δημιουργήσετε..το δικό σας εικαστικό (πήγαινε-έλα ) της καλλιτεχνικής σας φύσης και να ταξιδέψουμε μαζί σας στο δικό σας ταξίδι.

Θα γίνουν δεκτά έργα #ζωγραφικής,#φωτογραφίας, μεικτής τεχνικής, #γλυπτικής, installation, εικαστικό κόσμημα, ειδικές κατασκευές, #κολλάζ,#ψηφιδωτό, digital art .και Αγιογραφίας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής, μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα 211 1821187 & 698 3441715 ή στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση megartgallery@gmail.com.και στο site μας .https://megartgallery.gr/index.php/el/
και fb https://www.facebook.com/megartgallery/

Δηλώστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας μέχρι 25 -6- 2020

Διάρκεια έκθεσης 1/7/20 έως 20/7/20

Κείμενα: Ρηγάτου Μαρία

Αφίσα και περιοδικό: Νικολάι Αγγέλοβ

Επικοινωνία και τεχνική υποστήριξη: Μιχάλης Τσάντες , Δημήτρης Μανέ,

TV management: Σπύρος Βοϊτσιδης

OPEN CALL ARTIST
ART EXHIBITION ARTIST OF THE WORLD

Art from ancient times, the Renaissance and until recent artistic history is a journey of knowledge. Art has existed throughout the centuries, Western art, Asian art, Egyptian art, etc.
The artists of the world want to feel accepted in the broad mass media through the creation of works.
Artists are very sensitive people, dreamers-travelers, they create by searching and discovering new art forms through new materials in an endless come-and-go of artistic development.
Art worldwide is an integral part of artists' lives and a means of touching and troublesome (many times) the human soul, by transferring images of life, on canvas or paper or other material.
Artists of the world, you are all the creators who with your works transfer culture and art to the world.

MegArt Gallery invites you to our exhibition entitled ARTIST OF THE WORLD to create ... your own visual art {go-come) of your artistic nature and to travel with you on your own journey.

Works of #painting,#photography, mixed media,#sculpture, installation, art jewelry, special constructions,#collage, # mosaic, digital art, and Hagiography will be accepted.

For more information about the participation process, you can call 211 1821187 & 698 3441715 or send a message to our website megartgallery@gmail.com.and our site .https: //megartgallery.gr/index.php/el /
and fb https://www.facebook.com/megartgallery/

Register your participation in time until 25 -6- 2020

Exhibition duration 1/7/20 to 20/7/20

Texts: Rigatou Maria

Poster and magazine: Nikolai Angelov

Contact and technical support: Michalis Tsantes, Dimitris Mane,

TV management: Spyros Voitsidis